Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2268-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", подписано от председателя и представляващ партията Светослав Емилов Витков, заведено под № 56 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.03.2013 г. по ф. д. № 98/2013 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 98/2013 г.; Писмо от Главния редактор на „Държавен вестник", който удостоверява, че на 26 март 2013 г. в редакцията на „Държавен вестник" е постъпило обявление от СГС за обнародване на регистрацията на ПП „ГЛАС НАРОДЕН", както и че същото обявление ще бъде обнародвано на 29 март 2013 г.; извлечение от протокол на събрание на Изпълнителния съвет на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", проведено на 26.03.2013 г., за участие на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 98/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-353 от 26.03.2013 г. на Сметната палата, от което е видно, че от датата на съдебната регистрация за партията не е възникнало задължение за представяне на годишен финансов отчет; удостоверение от 26.03.2013 г. на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД, клон Национален център-Финансов център „Плиска" за открита разплащателна сметка в лева и саморъчна декларация от представляващия партията, че по същата сметка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ГЛАС НАРОДЕН"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 154 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН".
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЛАС НАРОДЕН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол