Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2271-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Христо Христов Панчугов, заведено под № 67 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 15.03.2013 г. по ф. д. № 181/2013 г. на СГС - ТО, VІ-10 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 181/2013 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на „Държавен вестник", бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националното ръководство на партията от 25.03.2013 г., с присъствен лист, на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; преводно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от УниКредитБулбанк; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-348 от 26.03.2013 г. на Сметната палата, в уверение на това че от датата на съдебната регистрация на партията за нея не е възникнало задължение за внасяне на годишни финансови отчети; удостоверение от 25.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 181/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; писмо от УниКредитБулбанк за актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната кампания на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 377 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол