Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2327-НС
София, 29.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Пазарджик

Постъпила е молба с вх. № 278-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК от Лъчезар Стоянов Илинов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Пазарджик, за промяна в състава на РИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Атанас Иванов Качаков - член на РИК - Пазарджик, да бъде назначен Сашо Асенов Гешев. Към молбата са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Сашо Асенов Гешев и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пазарджик, Сашо Асенов Гешев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.03.2013 в 22:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол