Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2374-НС
София, 04.04.2013

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на коалиция от партии „ВМРО – ОРЛОВ МОСТ“, регистрирана с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г. за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", подписано от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 4а на 4 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към заявлението е приложено пълномощно от представляващия партията в полза на Карлос Арналдо Контрера.
В заявлението е обективирано искането ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" да напусне коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" и да се яви самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съгласно чл. 86, ал. 2 от Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия е регистрирала коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г., като коалицията е образувана от две политически партии - ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", регистрирана с Решение № 2282-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК и ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", регистрирана с Решение № 2233-НС от 27 март 2013 г.
Централната избирателна комисия след като разгледа заявлението, намира същото за основателно. С оглед разпоредбата на чл. 85, ал. 3 от ИК не може да бъде запазена регистрацията на коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ", тъй като в състава й, с напускането на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", са останали по-малко от две партии.
С оглед на горното регистрацията на коалицията от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" следва да бъде заличена, а политическите партии - страни по решението за създаване на коалицията, могат да участват самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. въз основа на регистрациите си по реда на чл. 82 от ИК, в т.ч. да регистрират самостоятелно кандидатски листи в районните избирателни комисии в срока по чл. 108, ал. 2 от ИК (35 дни преди изборния ден - 6 април 2013 г.).
Предвид изложеното и на основание чл. 86, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на коалиция от партии „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ", регистрирана с Решение № 2351-НС от 1 април 2013 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Политическите партии от състава на коалицията „ВМРО - ОРЛОВ МОСТ" - ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" могат да участват самостоятелно в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.04.2013 в 08:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол