Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2383-НС
София, 04.04.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Пазарджик, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № 454/04.04.2013 г. от Юмер Мустафа Хамза - председател на Областния съвет на ПП „ДПС"- Пазарджик, за промени в РИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на секретаря Сергей Манушов Кичиков да бъде назначена Васвие Байрамалиева Мехмедова, досегашен член, и за член на комисията да бъде назначен Али Али Мареков. Към предложението е приложено заявление от Сергей Манушов Кичиков за освобождаването му като секретар на РИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лична карта и копия от дипломи за завършено висше образование на Васвие Байрамалиева Мехмедова и Али Али Мареков и пълномощно в полза на Юмер Мустафа Хамза.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Сергей Манушов Кичиков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Васвие Байрамалиева Мехмедова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пазарджик, област Пазарджик, Али Али Мареков, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.04.2013 в 09:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол