Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2424-НС
София, 12.04.2013

ОТНОСНО: постъпили жалби относно неправомерно извършвана предизборна агитация в предаване по TV7

Постъпили са жалби от Ивелина Иванова, заведена с вх. № 815-НС от 12.04.2013 г. и от Мирена Желева, заведена с вх. № 816-НС от 12.04.2013 г., за осъществявана агитация с плакати с номера на бюлетината на „ГОРДА България" в предаването на живо на Николай Бареков по TV7 от гр. Стара Загора на 11 април 2013 г. Към жалбите са изпратени снимки и линк за предаването с искане и на двамата жалбоподатели да бъде обърнато сериозно внимание и наложени съответните санкции.
Така подадените жалби касаят едно и също събитие, предавано по TV7, поради което Централната избирателна комисия счита, че те следва да бъдат обединени за съвместно разглеждане.
Жалбите са допустими като подадени в предвидени от закона 24-часов срок, разгледани по същество същите са неоснователни.
Централната избирателна комисия взе предвид, че безспорно претендираната агитация е извършена на 11 април 2013 г., т.е. преди срока за откриване на кампанията, който съобразно разпоредбата на чл. 128 от Изборния кодекс, е 30 дни преди изборния ден - 12 април 2013 г.
Водима от горното Централната избирателна комисия приема, че не са налице предвидените в закона възможности за санкциониране на съответната електронна медия с оглед обстоятелството, че претендираната незаконосъобразна агитация е извършена преди откриване на предизборната кампания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 128 и чл. 149, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Ивелина Иванова, заведена с вх. № 815-НС от 12.04.2013 г., и на Мирена Желева, заведен с вх. № 816-НС от 12.04.2013 г., за осъществявана агитация с плакати с номера на бюлетината на „ГОРДА България" в предаването на живо на Николай Бареков по TV7 от гр. Стара Загора на 11 април 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.04.2013 в 20:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол