Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2448-НС
София, 18.04.2013

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Пламен Иванов Иванов от кандидатската листа на ПП „Глас народен“ в 25. МИР – София

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 107, ал. 6 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., и постъпилата с вх. № 839 от 12.04.2013 г. информация за извършена проверка на ГД „ГРАО", установи, че лицето Пламен Иванов Иванов, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП „Глас народен " в три многомандатни изборни района - 13. МИР - Пазарджик, с решение № 25-НС от 05.04.2013 г., постановено в 13,50 ч., в 25. МИР - София, с решение № 41-НС от 06.04.2013 г., постановено в 22,21 ч., в 31. МИР - Ямбол, с решение № 34-НС от 06.04.2013 г.,  постановено в 18,00 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 25. МИР - София, е извършена в нарушение на чл. 107, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция от партии най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия следва да съобрази разпоредбата на чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 3 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, да констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 25. МИР - София, с решение № 41-НС от 06.04.2013 г., постановено в 22,21 ч. от РИК № 25 - София. За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 25 - София, кандидатът за народен представител Пламен Иванов Иванов и политическа партия „Глас народен".

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Пламен Иванов Иванов, ЕГН ..., от кандидатската листа на ПП „Глас народен" в 25. МИР - София, извършена с решение № 41-НС, постановено в 22,21 ч. на 06.04.2013 г. от РИК № 25 - София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.04.2013 в 23:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол