Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2460-НС
София, 21.04.2013

ОТНОСНО: изменя и допълва Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Методическите указания за секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:

1. На стр. 5, втори абзац от долу нагоре, думата „секретаря" се заменя с „председателя".

2. На стр. 6, седмо тире, думите „за съответния вид избор" се заличават.

3. На стр. 9, изречението „Изборното помещение се оборудва с копирна машина (ксерокс) се допълва с думите „като задължително се проверява нейната изправност чрез копиране на тестова страница".

4. на стр. 10, последното тире, пред думата „организация" се поставят думите „българска неправителствена".

5. На стр. 11, преди тирето „застъпник" се поставят две тирета със следното съдържание:

„- чуждестранни наблюдатели - с удостоверение за регистриран наблюдател. В една секция може да присъства повече от един чуждестранен наблюдател;

- преводач на чуждестранните наблюдатели".

6. На стр. 11, след първия абзац, се добавя текстът:

„СИК записват гореизброените лица в предоставените за това Списъци, като за наблюдателите се записва и часа на влизане и напускане на изборното помещение. 

ВАЖНО! Един наблюдател може да присъства и наблюдава изборите в свободно избрани от него секции.

Отличителни Знаци

Представителите на ПП, КП и ИК са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им.

От изборното помещение се отстраняват представителите, застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е основание за отстраняване от изборното помещение."

7. На стр. 13, пети абзац от горе надолу, след думите „народни представители" се добавя „и наблюдателите".

8. На стр. 18, т. 1, цифрите „80" се заменят със „74".

9. На стр. 19, третото тире на т. 6, след „ЦИК" се добавя „и наблюдателите".

10. На стр. 21 след изречението „Печата на СИК в отделен плик" продължава с текста „НО САМО СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ".

11. На стр. 22, третото тире, текстът в скоби „(белова и чернова)" се заличава.

12. На стр. 22, след заглавието „Копиране на протокола на СИК" се поставя текст „КОПИРАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПЕЧАТАТЕ ТОРБАТА - В НЕЯ ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ПЕЧАТА НА СИК".

13. На стр. 23, второто квадратче, цифрата „82" се заличават и на тяхно място се изписва „74".

14. На стр. 24, изреченията по второто и третото квадратче продължават със следния текст „и 5 при 8- и 9-членни СИК".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.04.2013 в 19:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол