Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2467-НС
София, 22.04.2013

ОТНОСНО: жалба от Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба с вх. № 1052-НС от 21.04.2013 г. от Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас, с което е отказана регистрацията на Сава Панайотов Масларов за нов кандидат за народен представител във 2. МИР - Бургас, на мястото на Ивайло Цветков Тихолов-Франц от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Жалбоподателят счита, че с цел запазване характера и пълнотата на регистрираната от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" листа с кандидати за народни представители РИК - Бургас следва на мястото на заличения кандидат за народен представител Ивайло Цветков Тихолов-Франц да бъде вписан Сава Панайотов Масларов като кандидат за народен представител. Счита, че искането е допустимо, тъй като е извършено в срока по чл. 111, ал. 4 от Изборния кодекс и при условията на чл. 111, ал. 5 от ИК.

Към преписката е приложено решение № 52-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Бургас, относно регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложени от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; молба от Ивайло Цветков Тихолов-Франц до РИК - Бургас от 19.04.2013 г., с която същият желае заличаването му като кандидат за народен представител в листата на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" поради неотложни служебни ангажименти, често пътуване извън страната; решение № 90-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас, с което е заличена регистрацията на Ивайло Цветков Тихолов-Франц като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. от листата на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"; предложение за регистрация на кандидати за народни представители с вх. № 88 от 19.04.2013 г. от Сава Панайотов Масларов (Приложение № 60 от изборните книжа); протокол № 11 от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Бургас, а разгледана по същество за неоснователна.

Атакуваното решение на РИК - Бургас е постановено при наличието на законно установения кворум и мнозинство и в изпълнение на правомощията по чл. 29, ал. 1, т. 8 от ИК и Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.

С решение № 93-НС от 19.04.2013 г. РИК - Бургас е отказала да регистрира Сава Панайотов Масларов за нов кандидат за народен представител на 2. МИР - Бургас на мястото на заличения кандидат Ивайло Цветков Тихолов-Франц.

Производството по регистрацията от РИК на нов кандидат на партия или коалиция от партии е уредено в чл. 111, ал. 4 и 5 от ИК и Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК. Кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" е регистрирана с решение № 52-НС от 06.04.2013 г. по предложение вх. № 33 от 06.04.2013 г. на РИК - Бургас. С решение № 90-НС от 13.04.2013 г. е заличила регистрацията на Ивайло Цветков Тихолов-Франц поради неотложни служебни ангажименти, а не поради изпадане в трайна невъзможност на кандидата да участва в изборите. Като основание за заличаване Ивайло Цветков Тихолов-Франц е посочил в молбата си: „поради неотложни служебни ангажименти (налага ми се често да пътувам извън страната) не съм в състояние да участвам активно в откритата предизборна кампания", като към това твърдение не са представени доказателства. Впоследствие политическата партия е подала ново предложение с вх. № 88 от 19.04.2013 г., с което предлага нов кандидат. В предложението от политическата партия не се реливирани наличие на трайна невъзможност на вече регистриран кандидат за народен представител. В приложените документи от политическата партия не е видно и дали са налице такива.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Божидар Николов Томалев, председател на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", срещу Решение № 93-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2013 в 22:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол