Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 247-ЕП
София, 28.04.2014

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в Седми район – Габровски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-11-5 от 28.04.2014 г. от Кристина Максимова Сидорова - председател на Общинския съвет на БСП - Габрово и упълномощен представител на Коалиция за България - Габрово, за промени в РИК в Седми район - Габровски. Предлага се на мястото на Евдокия Йорданова Христова - член на РИК в Седми район - Габровски, да бъде назначена Йорданка Алексиева Влаева от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени: молба от члена на РИК Евдокия Йорданова Христова с молба да бъде освободена от състава на РИК по лични причини и пълномощно в полза на Кристина Максимова Сидорова от представляващия Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йорданка Алексиева Влаева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Евдокия Йорданова Христова като член на РИК в Седми район - Габровски, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седми район - Габровски, Йорданка Алексиева Влаева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:                                                                                                                                               

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.04.2014 в 01:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол