Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2600-НС
София, 11.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 – Русе, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му извършено нарушение по чл. 134, ал. 3 и 4 от ИК

Постъпила е жалба с вх. № 1645-НС от 10.05.2013 г. от Мариян Йорданов Димитров, пълномощник па ПП „Българската левица", срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му извършено нарушение по чл. 134, ал. 3 и 4 от ИК.

Според жалбоподателя оспореното решение е незаконосъобразно, като постановено в противоречие с материално-правните разпоредби на закона и моли за неговата отмяна.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

Обжалваното решение е взето от компетентен орган, на законно заседание на РИК Русе, с предвидения в закона кворум и при спазване на административнопроизводствените правила. Решението е съобразено с целта и материалноправните разпоредби на закона. Правните изводи на жалбоподателя относно приложението на разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс не са съобразени със закона. Съгласно тази правна норма агитационни материали могат да се поставят на места, определени от кмета или на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. На основание чл. 4, ал. 3 от Закона за концесиите концесионерът е управител на обекта на концесията  в случаите, когато услугата се извършва с обект - собственост на концедента. Жалбоподателят не оспорва, че спирките на градския транспорт в град Русе са предоставени на концесия на трето лице, както и че агитационните материали са поставени в рекламни табла, които са неразделна част от конструкцията на спирката, недостъпни са за достъп от неоторизирани лица и поставянето на материалите е станало със съгласието на концесионера.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 95-НС/08.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.05.2013 в 05:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол