Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2611-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Галина Рангелова Асенова – наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник

 

Постъпила е жалба с вх. № 63 от 12.05.2013 г. от Галина Рангелова Асенова - наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник. Жалбоподателят твърди, че върху всички списъци с пълните кандидатски листи за народни представители в секциите, разположени на територията на 14. МИР - Перник, е извършена поправка в името на водача на кандидатската листа на КП „Коалиция за България" Ангел Петров Найденов, което е било изписано като Ангел Петров Ангелов, като съответната грешка е отстранена с атакуваното решение на РИК, с което се указва на секционните избирателни комисии, след като отстранят грешката, да положат печата на съответната СИК.

Жалбоподателят твърди, че по този начин е нарушена забраната на чл. 178, ал. 1 от ИК за изнасяне на книжа и материали извън изборното помещение, поради което счита, че оспорваното решение на РИК е в нарушение на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, което няма правен интерес от оспорването, но той като същата има характер на сигнал на изборното законодателство, я приема за разглеждане именно в този смисъл, а разгледан по същество, сигналът е неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.

Разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от ИК императивно е предвидила в предизборното помещение да се поставят образци на бюлетините за гласуване, а при изборите за народни представители - и пълните кандидатски листи на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети. В конкретика следва да се отбележи, че РИК - Перник, правилно е указала на секционните избирателни комисии да отстранят явната фактическа грешка в изписването на имената на кандидата за народен представител Ангел Петров Найденов с цел да не бъдат заблуждавани избирателите, които се запознават с въпросните пълни кандидатски листи. Доколкото секционната избирателна комисия са подпечатали поправката именно по указание на РИК - Перник, в преследване на една напълно законосъобразна цел, то не е налице нарушение на забраната по чл. 178, ал. 1 от ИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 190, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Галина Рангелова Асенова - наблюдател, упълномощен член на Института за социална интеграция (ИСИ), против решение № 111-НС от 12.05.2013 г. на РИК - Перник.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.05.2013 в 18:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол