Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 274-ЕП
София, 03.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-34 от 30.04.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Рангелова Асенова, представляваща сдружението в полза на 22 (двадесет и две) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 22 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Васил Венков Котев

2.

Стелияна Иванова Димитрова

3.

Иван Иванов Френкев

4.

Александър Валериев Лободов

5.

Aтинa Нончева Георгиевa

6.

Диана Янева Димитрова

7.

Светлан Ивелинов Господинов

8.

Наталия Огнянова Янкова

9.

Иван Георгиев Фарашев

10.

Борис Стефанов Боричев

11.

Светослав Бончев Колев

12.

Боряна Веселинова Стойчева

13.

Красимир Светославов Гарев

14.

Ралица Йорданова Йорданова

15.

Асен Илиев Кирилов

16.

Станислав Величков Богданов

17.

Иво Ивелинов Господинов

18.

Велин Георгиев Джукелов

19.

Красимир Георгиев Стайков

20.

Юлиан Стефанов Иванов

21.

Борис Георгиев Фарашев

22.

Павлин Венциславов Груцов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.05.2014 в 10:39 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол