Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2749
София, 11.07.2013

ОТНОСНО: конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. и докладна записка от и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски с вх. № 555/25.06.2013 г. с приложени проекти на документи относно обявяване на конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК.
УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.
Обявлението за конкурса да се изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.07.2013 в 19:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол