Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2792
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: възлагане по съвместителство функции на главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с докладна записка с вх. № 748 от 22.08.2013 г. на и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК и като взе предвид необходимостта от изпълнение на функции на главен секретар в администрацията на ЦИК с цел обезпечаване на дейността на администрацията и възможността по чл. 16, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия счита, че може да възложи изпълнението на функциите на главен секретар в администрацията на ЦИК на главен експерт Ивайло Атанасов Цонковски. Срокът за изпълнение на длъжността следва да бъде от датата на издаване на заповедта до датата на встъпване в длъжност на главен секретар в администрацията на ЦИК.

На основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Ивайло Атанасов Цонковски - главен експерт в администрацията на Централната избирателна комисия, да изпълнява длъжността „главен секретар", считано от датата на издаване на заповедта до датата на встъпване в длъжност на главен секретар в администрацията на ЦИК.

2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за съвместяване на длъжността главен секретар по реда на чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона за държавния служител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол