Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2818-ПВР/МИ
София, 19.09.2013

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с частични избори за кметове на общини и на кметства на 29 септември 2013 г.

С укази на Президента на Република България са насрочени частични избори за кмет на община Белене, област Плевен, на община Гърмен, област Благоевград и на община Трън, област Перник, и за кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г. С вх. № 855 от 17.09.2013 г. по електронната поща е постъпило искане от вр.и.д. кмет на община Трън, област Перник; с вх. № 861 от 18.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Тополовград, област Хасково; с вх. № 860 от 18.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Харманли, и от кмета на община Харманли; с вх. № 837 от 11.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Девин, област Смолян, и с вх. № 863 от 19.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Гърмен, област Благоевград, за отваряне на запечатано помещение, в което се съдържат изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 20 октомври 2011 г. за общински съветници и кметове. При служебно извършена проверка ЦИК установи, че определените от кметовете на общини помещения за съхраняване на изборните книжа и материали от частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. съвпадат с помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради което е необходимо разрешение от Централната избирателна комисия за отваряне на помещенията съгласно Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г. на ЦИК.
Предвид гореизложеното, на основание раздел ІІІ, т. 15 и 16 от Решение № 2717-МИ от 18.06.2013 г. и във връзка с т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Белене, област Плевен, ОИК - Гърмен област Благоевград, ОИК - Трън, област Перник, ОИК - Тополовград, област Хасково, ОИК - Харманли, област Хасково, и ОИК - Девин, област Смолян, за съхранение на изборните книжа и материали от частичните избори за кметове на общини и на кметства на 29 септември 2013 г.
Достъпът да се осъществи за приемането на изборните книжа и материали от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, определени за частичните избори, насрочени за 29 септември 2013 г., съответно втори тур за 6 октомври 2013 г. Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определени със заповед на кмета на съответната община служебно лице от общинската администрация.
Новите книжа и материали от произведените на 29 септември 2013 г. избори следва да се поставят в обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.
След прибиране на изборните книжа и материали от частичните избори в помещенията същите задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на съответната общинска избирателна комисия.
За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и т. 18 на Решение № 2717 от 18 юни 2013 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.09.2013 в 10:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол