Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2855-ПВР/МИ
София, 18.10.2013

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Правец, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 1026/15.10.2013 г. от Никола Гергинов Нитов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Правец, за назначаване на Пенка Стоянова Славчева, досегашен член на ОИК, за председател на ОИК на мястото на освободения с Решение № 2841-ПВР/МИ от 4 октомври 2013 г. Кръстю Красимиров Пелтеков, а на мястото на Пенка Стоянова Славчева да бъде назначена Наталия Георгиева Панчева. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и свидетелство за съдимост на Наталия Георгиева Панчева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Правец, Софийска област, Пенка Стоянова Славчева, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Правец, Софийска област, Наталия Георгиева Панчева, ЕГН......
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2013 в 17:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол