Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2913-ПВР/МИ
София, 10.02.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 170 от 05.02.2014 г. от Вяра Михайлова Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Перник, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Антон Павлов Михайлов - зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Роза Венева Стоилова, и на мястото на Анелия Александрова Дренска и Румяна Руменова Рачева - членове на ОИК, да бъдат назначени Борислав Емилов Драгомиров и Виолета Крумова Микева. Към предложението са приложени: заявления от Антон Павлов Михайлов, Анелия Александрова Дренска и Румяна Руменова Рачева за освобождаването от ОИК - Перник; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Роза Венева Стоилова, Борислав Емилов Драгомиров и Виолета Крумова Микева и пълномощно в полза на Вяра Михайлова Церовска.

Постъпило е предложение с вх. № 169 от 05.02.2014 г. от Боряна Симеонова Методиева - председател на Областния съвет на ДПС - Перник, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Боряна Василева Велинова - член на ОИК, да бъде назначена Марияна Тодорова Тонева. Към предложението са приложени: заявление от Боряна Василева Велинова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Марияна Тодорова Тонева.

Постъпило е предложение с вх. № 183 от 07.02.2014 г. от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник. Предлага се на мястото на Димитър Стоянов Манов - член на ОИК, да бъде назначен Иво Михайлов Михайлов. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стоянов Манов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иво Михайлов Михайлов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Перник, област Перник, Антон Павлов Михайлов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Анелия Александрова Дренска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Румяна Руменова Рачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Боряна Василева Велинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Димитър Стоянов Манов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Перник, област Перник, Роза Венева Стоилова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Борислав Емилов Драгомиров, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Виолета Крумова Микева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Марияна Тодорова Тонева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Иво Михайлов Михайлов, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.02.2014 в 16:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол