Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2918-ПВР/МИ
София, 20.02.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Благоевград, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 230 от 18.02.2014 г. от Йордан Георгиев Андонов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград. Предлага се на мястото на Цветанка Василева Терзийска - председател на ОИК, да бъде назначена Елена Иванова Панчева, досегашен член, на мястото на Елена Иванова Панчева да бъде назначена Биляна Георгиева Петачка и на мястото на Мая Януш Драгиева да бъде назначена Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова. Към предложението са приложени: декларации от Цветанка Василева Терзийска и Мая Януш Драгиева за освобождаването им от ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование; копие от личните карти на Елена Иванова Панчева, Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова и Биляна Георгиева Петачка и 3 бр. пълномощни.
Постъпило е предложение с вх. № 231 от 18.02.2014 г. от Ариф Мустакли - общински председател на ПП „ДПС" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград. Предлага се на мястото на Чавдар Максимов Молов - член на ОИК, да бъде назначена Хавва Весалова Алишова. Към предложението са приложени: заявление от Чавдар Максимов Молов за освобождаването му като член от ОИК - Благоевград, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Хавва Весалова Алишова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Цветанка Василева Терзийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение като председател на ОИК.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Мая Януш Драгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Чавдар Максимов Молов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Елена Иванова Панчева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК - Благоевград.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Биляна Георгиева Петачка, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Благоевград, област Благоевград, Хавва Весалова Алишова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.02.2014 в 09:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол