Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2920-ПВР/МИ
София, 24.02.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № 227/17.02.2014 г. от Ибрахим Ахмедов - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Лозница, за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Ферди Вижданов Ахмедов - член на комисията, да бъде назначена Сюлбие Ибрахимова Мехмедова. Към предложението са приложени: заявление от Ферди Вижданов Ахмедов за освобождаването му като член на ОИК - Лозница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Сюлбие Ибрахимова Мехмедова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лозница, област Разград, Ферди Вижданов Ахмедов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лозница, област Разград, Сюлбие Ибрахимова Мехмедова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.02.2014 в 18:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол