Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 309-ЕП
София, 08.05.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-66 от 07.05.2014 г. от Хамди Мехмедов Илиязов - пълномощник на Лютви Ахмед Местан - председател на ПП „ДПС", за промени в РИК в Двадесети осми район - Търговищки. Предлага се на мястото на Мевзуне Мехмедова Бейтулова - член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, да бъде назначен Мехмед Джемалов Мехмедов от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени: заявление от Мевзуне Мехмедова Бейтулова - член на РИК за освобождаването й от състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мехмед Джемалов Мехмедов; пълномощно в полза на Хамди Мехмедов Илиязов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Мевзуне Мехмедова Бейтулова като член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, Мехмед Джемалов Мехмедов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.05.2014 в 10:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол