Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 313-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каварна, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-5 от 02.08.2011 г. от кмета на община Каварна, област Добрич, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Каварна.

Не е постигнато съгласие по отношение на поименния състав на ОИК в община Каварна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Каварна, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Димитрова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гюлер Гюрселова Алиева

 

СЕКРЕТАР:

Людмила Илиева Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Василка Тодорова Димитрова

 

 

Анастасия Стефанова Сигинова

 

 

Николина Петкова Димитрова

 

 

Величка Георгиева Томова

 

 

Маринела Станева Урумова

 

 

Елена Стефанова Лефтерова -

Вълкова

 

 

Ивелина Стоянова Иванова

 

 

Мария Маринова Костадинова

 

 

Антоанета Георгиева Павлова

 

 

Емилия Недкова Петкова

 

 

Айтен Лютфи Аптулова

 

 

Златина Божкова Бобчева

 

 

Калинка Георгиева Иванова

 

 

Мария Янакиева Тинева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол