Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 315 -ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димово, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-16 от 04.08.2011 г. от кмета на община Димово, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Димово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за ръководство на ОИК в община Димово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Димово, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенчева Манджукова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валентина Илиева Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Христинка Живкова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Иванов Гергов

 

 

Петя Иванова Борисова

 

 

Миронка Цветанова Табакова

 

 

Елена Петрова Гергова

 

 

Ирена Георгиева Цанкова

 

 

Мая Иванова Василева

 

 

Ралица Лилкова Недялкова

 

 

Валери Иванов Сираков

 

 

Силвана Найденова Славчева-

Велкова

 

 

Владимира Николова Иванова

 

 

Даниела Ангелова Димитрова

 

 

Димитър Чавдаров Велков

 

 

Борил Венелинов Христов

 

 

Павел Пламенов Петков

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол