Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 317-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-105 от 10.08.2011 г. от кмета на община Белово, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Белово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Белово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стефанова Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мирослав Владимиров Василев

 

СЕКРЕТАР:

Павлина Димитрова Варева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Димчова Лачкова

 

 

Йорданка Благоева Узунова

 

 

Ангелина Ангелова Арабаджийска

 

 

Александър Димитров Минов

 

 

Ваня Димитрова Ценова

 

 

Ивана Димитрова Даутова

 

 

Маргарита Вескова Мизова

 

 

Сашо Иванов Вучев

 

 

Румяна Петрова Божурина

 

 

Любка Сотирова Близнакова

 

 

Иван Стоянов Станков

 

 

Стоянка Иванова Радина

 

 

Мария Любенова Грозданова

 

 

Цветелина Атанасова Николова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 15:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол