Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 326-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Нова Загора, област Сливен, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-174 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Нова Загора.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сергей Николаев Радилов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сергей Иванович Дериволков

 

СЕКРЕТАР:

Румянка Димитрова Русева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Атанасов Захариев

 

 

Снежана Николова Николова

 

 

Велина Павлова Колева

 

 

Ивелина Василева Димитрова

 

 

Стела Драгиева Димитрова

 

 

Павлина Огнянова Стойнова

 

 

Петър Славов Данев

 

 

Елена Боянова Гарева-Иванова

 

 

Мария Илева Богданова

 

 

Георги Иванов Томов

 

 

Живка Иванова Димитрова

 

 

Християна Йорданова Йорданова

 

 

Ивета Иванова Енева-Генчева

 

 

Христо Танев Колев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол