Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 331-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Цар Калоян, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Цар Калоян, област Разград, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-273 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г. и 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Цар Калоян.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Цар Калоян, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Тодорова Спиридонова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирен Христова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Гюлвер Даудова Ибрям

 

ЧЛЕНОВЕ:

Атанаска Стоилова Радева

 

 

Теодора Атанасова Кирилова

 

 

Глория Тихомирова Хинкова

 

 

Ралица Милкова Стоянова

 

 

Иван Димитров Попов

 

 

Десислава Марианова Драгнева

 

 

Пламена Николова Енева

 

 

Нели Красимирова Славова

 

 

Николинка Пенчева Димова

 

 

Гюнай Шабан Узунали

 

 

Сенай Сабриева Тата

 

 

Огнян Христов Хинов

 

 

Ваня Александрова Балъкчиева

 

 

Ивелина Христова Иванова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол