Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 333-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Перущица, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-281 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Перущица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Върбинка Рангелова Андреева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Цекова Тенчева

 

СЕКРЕТАР:

Магдалена Викентиева Малинчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Силвия Васкова Стоянова

 

 

Николина Георгиева Вълкова

 

 

Стоян Йорданов Гроицов

 

 

Величка Максимова Велчева

 

 

Мария Захариева Кръстанова

 

 

Димитрийка Цветанова Милушева

 

 

Елица Иванова Данева

 

 

Ирина Вихрова Мишева

 

 

Кирил Власев Каймаканов

 

 

Снежана Русенова Чинчийкова

 

 

Карамфилка Димитрова Димитрова

 

 

Йорданка Стефанова Витанова

 

 

Иван Софронов Костов

 

 

Иван Димитров Гинчев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол