Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 339-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-15 от 04.08.2011 г. от кмета на община Ловеч, област Ловеч, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г. и на 02.08.2011 г., подписан с особено мнение от представителите на "Синята коалиция" и от представителя на ПП "Движение за права и свободи".

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Ловеч.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ловеч, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоянка Петкова Тихолова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Кирилов Кърлов

 

СЕКРЕТАР:

Венцислав Маринов Христов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Йовка Христова Николова

 

 

Валентина Стефанова Недялкова

 

 

Велислав Луканов Бакърджиев

 

 

Илица Тодорова Петрова

 

 

Ана Борисова Николова

 

 

Детелина Димитрова Сотирова

 

 

Даниела Димитрова Йотова

 

 

Петя Иванова Иванова

 

 

Йорданка Владимирова Минчева

 

 

Иван Георгиев Цанков

 

 

Къймет Мехмедова Делиеминова

 

 

Габриела Антонова Арсова

 

 

Айтен Мустафа Хасан

 

 

Таня Димитрова Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол