Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 353-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брегово, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-165 от 28.07.2011 г. от кмета на община Брегово, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Брегово, както и за председател  на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Брегово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брегово, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вера Николова Трифонова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Володя Симеонов Удроев

 

СЕКРЕТАР:

Пролетка Любенова Кирилова-Чакърова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Людмила Любомирова Минголова

 

 

Мишо Красимиров Мишев

 

 

Светослав Ангелов Петков

 

 

Десислава Божидарова Цветанова

 

 

Карамфилка Борисова Цветкова

 

 

Филчо Асенов Матеев

 

 

Десислава Емилова Стоянова-Войкова

 

 

Кирил Атанасов Цануйков

 

 

Златомир Кайзеров Иванов

 

 

Любомир Маринов Иванов

 

 

Фидел Панталеймонов Петров

 

 

Галя Иванова Дотова

 

 

Венизел Илиев Тропоцелов

 

 

Пламен Кирилов Бърсанов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол