Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-ПВР/МИ
София, 16.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-54 от 09.08.2011 г. от кмета на община Сатовча, област Благоевград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Сатовча, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Сатовча.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мевдет Ибрахимова Яхова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Младен Асенов Доленски

 

СЕКРЕТАР:

Блага Найденова Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Недко Любенов Парушев

 

 

Велин Велинов Сафиев

 

 

Живко Димитров Мутафчиев

 

 

Венцислав Варадинов Заимов

 

 

Зейнепа Зиява Халимова

 

 

Албена Велинова Халачева

 

 

Джеват Джамалов Дунчев

 

 

Пламен Цанев Джалев

 

 

Валентина Грозданова Стоянова

 

 

Емил Асенов Скалеков

 

 

Наум Велинов Странджев

 

 

Йосиф Манчев Барзев

 

 

Сабит Джаитов Имамов

 

 

Зоя Милчова Доленска

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 22:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол