Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 379-ЕП
София, 15.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-4 от 14.05.2014 г. от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, представлявана от Христо Рашков Рашков, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140513124713 от 13.05.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на лицата, предложени като анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; методика за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

След направената проверка на предложените от агенцията лица за анкетьори, резултатът от която е представен с вх. № ЕП-00-303 от 14.05.2014 г. се установи, че Атанас Георгиев Попов, Наталия Леонидовна Агафонова, Марийка Стоянова Николова, Пенка Димитрова Атанасова, Стефанка Тодорова Иванова-Бънкова, Славея Кръстева Костадинова, Ганка Динева Бабалова, Татяна Апостолова Кирязова, Лиляна Костадинова Дончева, Жана Иванова Тодорова, Камена Спакова Спирова, Йовка Георгиева Зайкова, Йорданка Стойкова Георгиева, Цветанка Радева Мерджанова, Мария Видолова Златанска, Тодоринка Иванова Маркова, Галя Стоянова Испорска и Христина Радкова Павлова са регистрирани като анкетьори от друга социологическа агенция, а Виолета Димитрова Николова, Гергана Димова Михайлова и Недимира Атанасова Калъчева нямат навършени 18 години.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, гр. София, с ЕИК 202758946, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрацията на Атанас Георгиев Попов, Наталия Леонидовна Агафонова, Марийка Стоянова Николова, Пенка Димитрова Атанасова, Стефанка Тодорова Иванова-Бънкова, Славея Кръстева Костадинова, Ганка Динева Бабалова, Татяна Апостолова Кирязова, Лиляна Костадинова Дончева, Жана Иванова Тодорова, Камена Спакова Спирова, Йовка Георгиева Зайкова, Йорданка Стойкова Георгиева, Цветанка Радева Мерджанова, Мария Видолова Златанска, Тодоринка Иванова Маркова, Галя Стоянова Испорска и Христина Радкова Павлова, Виолета Димитрова Николова, Гергана Димова Михайлова и Недимира Атанасова Калъчева.

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.05.2014 в 01:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол