Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 406-МИ
София, 17.05.2014

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, и кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, насрочени на 29 юни 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, ал. 3 и 4, чл. 464, т. 12 от Изборния кодекс и Указ № 113 от 29.04.2014 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.) и Указ № 115 от 08.05.2014 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г.) на Президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на  ОИК - Камено, област Бургас, и ОИК - Лясковец, област Велико Търново, за подготовка и произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, и кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, насрочени на 29 юни 2014 г., включително и за втори тур, както и за предаване на изборните книжа, за времето от 19 май 2014 г. до 7 дни след окончателното приключване на изборите, както следва:

Председател 400 лева
Заместник-председател 360 лева
Секретар 360 лева
Член 340 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, и кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, насрочени на 29 юни 2014 г., както следва:

Председател 40 лева
Заместник-председател 35лева
Секретар 35 лева
Член 32 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. При произвеждане на втори тур на 6 юли 2014 г. на членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.

5. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.05.2014 в 01:30 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол