Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-236 от 12.08.2011 г. и вх. № ОИК-315 от 17.08.2011 г. от кмета на община Луковит, област Ловеч, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Протоколът не е подписан от представителя на „Коалиция за България", а представителят на ПП „Атака" го е подписал с особено мнение. Към протокола са приложени писменият отказ за подписването му от представителя на „Коалиция за България" и писмените възражения на представителя на ПП „Атака".

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя, поименния състав и заемането на ръководните длъжности в ОИК в община Луковит.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сашка Костадинова Христова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Лазарова Лилова

 

СЕКРЕТАР:

Маргарита Никова Йорданова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Йорданова Нинова

 

 

Христина Влъчкова Хубчева

 

 

Диана Йотова Петкова

 

 

Мирослав Иванов Маринов

 

 

Радослав Руменов Иванов

 

 

Димитър Данаилов Цанков

 

 

Стела Цветанова Любомирова

 

 

Данаил Малинов Димитров

 

 

Момчил Алиянов Гаджалов

 

 

Гергана Иванова Хранова-Мутафова

 

 

Еленка Стефанова Бойчинова

 

 

Гроздан Христов Грозев

 

 

Нели Димитрова Тодорова

 

 

Боян Калинов Вълков

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол