Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 419-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-68 от 09.08.2011 г. от кмета на община Стамболийски, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Стамболийски, както и за председател и зам. председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Стамболийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Илиев Смиленов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валя Иванова Баракова

 

СЕКРЕТАР:

Красимира Петрова Башева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Атанасова Богданова

 

 

Галя Кънчева Кънчева

 

 

Евгени Илиев Янков

 

 

Евелина Миткова Вълчинова

 

 

Атанас Иванов Христев

 

 

Красимира Стефанова Лукинович

 

 

Дамяна Иванова Камбурова

 

 

Таня Петкова Еленска-Хаджикочева

 

 

Евдокия Димитрова Георгиева

 

 

Росица Иванова Николова

 

 

Ангелина Димитрова Арнаудова

 

 

Красимира Илиева Митева

 

 

Даниел Младенов Джолев

 

 

Иван Найденов Салиев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол