Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 425-ПВР/МИ
София, 18.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Свиленград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-257 от 15.08.2011 г. от кмета на община Свиленград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г., на 05.08.2011 г. и на 08.08.2011 г., възражение от Христо Щерев, упълномощен представител на Коалиция за България, от 10.08.2011 г. и мотиви от Добри Тодев, упълномощен представител на Синята коалиция от 11.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Свиленград.

Не е постигнато съгласие по предложенията за председател и секретар на ОИК в община Свиленград, както и единодушие по предложението на Синята коалиция.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Свиленград, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Любомирова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веса Стефанова Ходжева

 

СЕКРЕТАР:

Павлина Георгиева Ставрева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Християн Йотов Христов

 

 

Илия Стойчев Бабаджанов

 

 

Катя Димитрова Димитрова

 

 

Михаил Атанасов Милчев

 

 

Марияна Ангелова Ангелова

 

 

Цветелина Георгиева Андреева

 

 

Димитър Маринов Славов

 

 

Атанас Василев Атанасов

 

 

Стоян Кирев Топузов

 

 

Сийка Кирилова Дякова-Хусеин

 

 

Кичка Вълчева Маврова

 

 

Мария Генчева Накова

 

 

Атанас Георгиев Николов

 

 

Атанас Иванов Атанасов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 23:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол