Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 430-ЕП
София, 19.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на ФОНДАЦИЯ „ЩЕДРОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-110/19.05.2014 г. от ФОНДАЦИЯ „ЩЕДРОСТ", представлявана от Диана Тодорова Карагяурова - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 10.04.2014 г. по ф.д. № 671/2011 г., издадено от Софийски градски съд; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.; удостоверение № 003/17.04.2012 г. на Министерството на правосъдието; копие от карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ; удостоверение № 335073/03.09.2012 г. на КЗЛД. С допълнително заявление от 19.05.2014 г. е представено пълномощно от Диана Тодорова Карагяурова, представляваща фондацията, в полза на 2 (две) лица - представители на ФОНДАЦИЯ „ЩЕДРОСТ".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА ФОНДАЦИЯ „ЩЕДРОСТ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 упълномощени представители на ФОНДАЦИЯ „ЩЕДРОСТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Христо Горанов Илиев
2. Диана Тодорова Карагяурова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.05.2014 в 00:34 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол