Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: теглене на жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия

На основание § 12 ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Общината, в която се извършва преброяването на гласовете, подадени в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия.

За проведения жребий се съставя протокол.

1. В кутия № 1 се поставят еднакви пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК без името на председателя.

2. В кутия № 2 се поставят 192 плика, съдържащи наименованието на общините с население до 20 000 избиратели, съгласно писмо № АУ01-1992/09.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ.

3. Председателят на ЦИК изтегля един плик от кутия № 1 и обявява името на члена на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребий за определяне на общината, в която ще се извърши експериментално преброяване на гласовете от преброителна комисия в изборите за общински съветници и кметове.

4. Определеният чрез жребий член на ЦИК изтегля от кутия № 2 плик с наименованието на една от общините, участващи в жребия, изважда листчето от плика и го показва на присъстващите при теглене на жребия.

Наименованието на изтеглената при жребия община се вписва в протокола за проведения жребий.

5. След вписването на наименованието на изтеглената при жребия община в протокола се извършва контролно изтегляне на други два плика и се обявяват наименованията на общините, записани в листчетата в тези пликове.

6. Тегленето на жребия се извършва публично. На него могат да присъстват представители на партии, коалиции от партии и представители на медиите, наблюдатели.

7. Жребият за определяне на общината, в която ще се извършва  експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, да се проведе на 22 август 2011 г., от 15,00 ч., във фоайето на зала „Света София" в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Александър І" № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.08.2011 в 00:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол