Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 460-ПВР/МИ
София, 22.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Челопеч, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-368 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Челопеч, като от състава да бъдат освободени Пламена Веселинова Кръстева и Наталия Стоянова Николова - членове на комисията, предложени от ПП „Движение за права и свободи", по техни молби, и на тяхно място бъдат назначени за членове на комисията Стефана Драгоева Илиева и Ангелина Ангелова Георгиева, предложени от ПП „Движение за права и свободи".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Пламена Веселинова Кръстева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Наталия Стоянова Николова - член.
НАЗНАЧАВА Стефана Драгоева Илиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
НАЗНАЧАВА Ангелина Ангелова Георгиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.08.2011 в 21:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол