Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 461-ПВР/МИ
София, 22.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение вх. № ОИК-332 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Ибрахим Палев, кмет на община Белица, област Благоевград, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Белица, като от състава бъдат освободени: Сийка Георгиева Попова - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена за член на комисията Ирина Асенова Банкова; Елена Владимирова Андреева - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена Васка Костадинова Тричкова; Надежда Иванова Грънчарова - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначен Георги Иванов Клементиев, предложени от ПП „ГЕРБ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Сийка Георгиева Попова - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Елена Владимирова Андреева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Надежда Иванова Грънчарова - член.
НАЗНАЧАВА Ирина Асенова Банкова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
НАЗНАЧАВА Васка Костадинова Тричкова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
НАЗНАЧАВА Георги Иванов Клементиев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.08.2011 в 21:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол