Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 474-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", подписано от Мария Василева Капон, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 11 на 17 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 14.06.2008 г. на СГС по ф.д. № 337/2008 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии при СГС; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 121 на „Държавен вестник", бр. 71 от 12.08.2008 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 14.06.2011 г. за взето решение от Централното ръководство на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., придружен със заверен списък на присъстващите; протокол от заседание на Националния партиен съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 17.07.2011 г. за взето решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия, придружен със заверен списък на присъстващите; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-385 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; вносна бележка от 17.08.2011 г. от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 04.08.2011 г., издадено от „Банка Пиреос България" АД, гр. Пловдив, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 337/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 330 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
От протокол № 92-00-772 от 23.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 79 ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол