Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 49-ЕП
София, 03.04.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесети район – Шуменски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен от 28.03.2014 г. заведено в ЦИК с вх. № ЕП-05-29 от 31.03.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Тридесети район - Шуменски, поради което съставът на РИК в Тридесети район - Шуменски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Шумен предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесети район - Шуменски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Янкова Велева-Богданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Хилмиев Джамбазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диян Петров Бойков
СЕКРЕТАР: Диян Кирилов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Добрев Йорданов
Нурай Февзиева Герджикова
Ивалина Кирчева Димитрова
Милен Иванов Марков
Константин Трендафилов Константинов
Стефан Маринов Минков
Тодор Райчев Тодоров
Детелина Красимирова Куртева
Севджан Тефик Алиева
Димитър Стоянов Шарбанов
Драгомир Емилов Драгнев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2014 в 17:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол