Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-ЕП
София, 23.05.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Седми район – Габровски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-115 от 22.05.2014 г. от Кристина Максимова Сидорова - пълномощник на Сергей Дмитриевич Станишев - представляващ Коалиция за България, за промени в РИК в Седми район - Габровски. Предлага се на мястото на Фьодор Иванов Леонтиев - член на РИК в Седми район - Габровски, да бъде назначена Соня Борисова Семова от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени: заявление от Фьодор Иванов Леонтиев - член на РИК за освобождаването му от състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Борисова Семова; пълномощно в полза на Кристина Максимова Сидорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Фьодор Иванов Леонтиев като член на РИК в Седми район - Габровски, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седми район - Габровски, Соня Борисова Семова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.05.2014 в 01:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол