Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 507-ПВР/МИ
София, 23.05.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-53 от 23.05.2014 г. от Коалиция за България, представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев, чрез упълномощения представител Аглика Стефчева Виденова, за освобождаването на Симеон Николов Попов и Емилия Иванова Божкова -членове на ОИК - Петрич, и на тяхно място да бъдат назначени на Антон Невелинов Велев и Антоанета Димитрова Кръстева за членове на ОИК - Петрич.

Към предложението са приложени: молби за освобождаването им като членове на ОИК от Симеон Николов Попов и Емилия Иванова Божкова; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копия от дипломите за завършено висше образование на Антон Невелинов Велев и Антоанета Димитрова Кръстева; пълномощно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Симеон Николов Попов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Емилия Иванова Божкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Андон Невелинов Велев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Аннтоанета Димитрова Кръстева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.05.2014 в 01:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол