Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 508-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  жалба от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на ОИК в община Петрич, област Благоевград

Постъпила е жалба вх. № 427 от 23.08.2011 г. от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", чрез председателя Георги Чавдаров Анастасов срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на ОИК в община Петрич относно указания за представяне на изрично решение на централното ръководство на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Петрич.
Към жалбата са приложени: заявление за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в Общинска избирателна комисия в община Петрич - Приложение № 25, подписано от упълномощен представител на партията; копие от удостоверение за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в ЦИК № 24 от 5 август 2011 г.; копие от решението на централното ръководство на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", представено в ЦИК; пълномощно от председателя на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", изх. № МИ-47 от 12.08.2011 г., в полза на Тони Георгиев Карамфилов и копие от обжалваното решение.
В жалбата се твърди, че партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" е представила всички документи, които се изискват за регистрация на партията в ОИК в изпълнение на чл. 95, ал. 1 - 4 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК относно регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. По заявлението на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Общинската избирателна комисия в община Петрич е постановила Решение № 16 от 22.08.2011 г., с което указва на представител на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", че следва в тридневен срок да представи решение от ръководството на партията за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. на територията на община Петрич.
С жалбата се иска ЦИК да постанови решение за отмяна на обжалваното решение и да даде задължителни указания на ОИК в община Петрич да завърши регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена срещу решение на ОИК, което няма самостоятелно действие и има характер на указание в процедура по регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Ето защо жалбата се явява процесуално недопустима и не следва да бъде разгледана. Съображенията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" следва да бъдат представени пред ОИК в община Петрич и същите следва да бъдат обсъдени задължително от ОИК при постановяване на решението по заявлението на партията за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В случай че ОИК в община Петрич постанови отказ да регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", отказът ще подлежи на обжалване пред ЦИК на основание чл. 33, ал. 3 от ИК и по тази жалба ЦИК ще се произнесе с окончателно решение.
Като взе предвид, че жалбата е подадена срещу указание на ОИК в община Петрич, което не подлежи на обжалване, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба вх. № 427 от 23.08.2011 г. от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" срещу Решение № 16 от 22 август 2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, и прекратява производството.
Изпраща копие от жалбата в ОИК в община Петрич за разглеждане при постановяване на решение по заявлението за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 22:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол