Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 517-ПВР/МИ
София, 24.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Садово, област Пловдив, назначена с Решение № 259-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е волеизявление с вх. № ОИК-329 от 18.08.2011 г. от Христо Йорданов Паунов, назначен за председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, с Решение № 259-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК, с което същият моли да бъде освободен от длъжността председател на ОИК и предсрочно да бъдат прекратени пълномощията му по собствено желание. Допълнително е постъпило предложение от Димитър Ангелов Лулчев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Тошо Георгиев Станков за председател на ОИК в община Садово, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Христо Йорданов Паунов, ЕГН ..., от длъжността председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
2. НАЗНАЧАВА Тошо Георгиев Станков, ЕГН ..., за председател на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.08.2011 в 23:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол