Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 540-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-450 от 26.08.2011 г. от Николай Атанасов Стоилов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено с молба от Пенка Димитрова Банова да бъде освободена като член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Лилия Антонова Стефанова, като към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Пенка Димитрова Банова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област.
2. НАЗНАЧАВА Лилия Антонова Стефанова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол