Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 542-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Димитровград, област Хасково, назначена с Решение № 309-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-437 от 26.08.2011 г. от Бахар Мехмед Юсуф - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", придружено с заявление от Айше Сюлейман Вели да бъде освободена като член на ОИК в община Димитровград, област Хасково, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Гюлтен Хасан Сюлейман, като към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Айше Сюлейман Вели, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково.
2. НАЗНАЧАВА Гюлтен Хасан Сюлейман, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол