Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 548-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Септември, област Пазарджик, назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-443 от 26.08.2011 г. от кмета на община Септември. Към него са приложени предложение от Атанас Иванов Узунов - общински председател на ПП „ГЕРБ" за община Септември, с рег. индекс № 92-00-340 от 22 август 2011 г. на община Септември, с което се предлага членът на ОИК в община Септември Десислава Ангелова Динкова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначена в състава на ОИК в община Септември Таня Милкова Малинова; молба от Десислава Ангелова Динкова за освобождаването й като член на ОИК в община Септември по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Милкова Малинова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Десислава Ангелова Динкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Таня Милкова Малинова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол