Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 549-ПВР/МИ
София, 26.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-451 от 26.08.2011 г. от кмета на община Монтана. Към него са приложени предложение от Валерия Иванова Тодорова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Монтана, с док. № 48-10-10 от 24 август 2011 г. на община Монтана, с което се предлага членът на ОИК в община Монтана Силвия Олегова Шишкова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначен в състава на ОИК в община Монтана Коста Езекиев Илиев; молба от Силвия Олегова Шишкова за освобождаването й като член на ОИК в община Монтана по лични причини. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК и копието от дипломата за завършено висше образование на Коста Езекиев Илиев се намират в административната преписка по приемане на Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Силвия Олегова Шишкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Коста Езекиев Илиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.08.2011 в 23:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол