Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 553-ЕП
София, 27.05.2014

ОТНОСНО: нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на „Радио Фокус“

Постъпил е сигнал от СЕМ на електронната поща на Централната избирателна комисия за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация във формата на музикална класация по „Радио Фокус".

При извършена проверка от Централната избирателна комисия е установено, че под формата на музикална класация по „Радио Фокус" е публикувана информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България към определена част по партии, коалиции и независими кандидати. Собственик на „Радио Фокус" е „Фокус Нунти" ООД с ЕИК 130552817.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

С оглед съдържанието на информацията, публикувана по „Радио Фокус", е налицев нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 205, ал. 5, чл. 475, ал. 1, чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява извършено нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс от „Фокус Нунти" ООД с ЕИК 130552817.

Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на „Фокус Нунти" ООД с ЕИК 130552817.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.05.2014 в 23:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол